Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

letschooseme
letschooseme

June 30 2015

letschooseme
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 vialittlewhitelies littlewhitelies

June 15 2015

7534 69ec 500

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss viacheri cheri

May 31 2015

letschooseme

May 26 2015

letschooseme
5847 6fd6 500
Reposted fromssozs ssozs viarabarbarowy rabarbarowy

May 22 2015

3944 584c 500

He’s a master of disguise

- funny pictures

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

April 28 2015

5453 74b6 500

April 16 2015

letschooseme

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
letschooseme
letschooseme
5939 415b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialanni lanni

April 13 2015

0595 ea21 500

fangirlingoverdemigods:

I’d just like to say good luck to everyone taking SAT’s or Exams (or any tests for that matter) and I wish you the best of luck on them!

April 07 2015

letschooseme
Lily Collins
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianowaczi nowaczi

April 01 2015

letschooseme
5546 65f0
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
letschooseme
4211 84de 500
Friends
Reposted frommajkey majkey vialittlewhitelies littlewhitelies
0903 d51b 500
Reposted fromvolley volley vialittlewhitelies littlewhitelies
8652 aebf 500
Reposted fromvolley volley vialittlewhitelies littlewhitelies
8655 da44 500

brawopolska:

<3<3<3

Reposted fromvolley volley vialittlewhitelies littlewhitelies

March 31 2015

letschooseme
8768 c6f9
Reposted fromdorocinski dorocinski viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl